fredag 27. mars 2009

Regler fiskekonkurranser i NHJFF regi
Fiskeregler:

*Kun ørret teller - minstemål 52,0 cm, målt fra snutespiss til ytterste halespiss m/ utspredt hale. Hver båt kan veie inn intill 3 fisk i hver del av cupen (maks antal fisk er dermed 6)
*Villfisk over 70cm er fredet i konkuransen (fisk med fettfinne er villsfisk)
*Fisk skal ha en K-faktor på 0.9 eller mer. Arrangøren avgjør ved eventuelle tvilstilfeller.
*All innveid fisk merkes m/ hullklipp på gjellelokk, for å forhindre evt. dobbeltveiing / innveiing i flere konkurranser.
*Maks 4 sluker per båt, med maks 4 treblekroker per sluk
*Bruk av alkohol under fiske er forbudt. Berusede fiskere diskvalifiseres.
*Juks eller forsøk på dette, medfører utstengelse fra alle dreggekonkurranser i NHJFF regi.
*Fartsbegrensning inntil 100 m fra land: maks. 5 knop. (3knop i havna
*Utover dette gjelder offentlige lover og regler for vassdraget. Påbudt med bruk av lanterner etter mørkets frembrudd. Brudd på denne bestemmelse medfører diskvalifisering!
*Påmeldig fra kl 17.00 til 1930, fiskestart kl 20.00, innveiing starter i Sund båthavn kl 08.00, og da skal all fisk være fremlagt i havna.
*Startkontigent settes til kr ***
Arrangøren er ikke ansvarlige for eventulle ulykker under arrangementet.


Siden Cupen går over 2 deler vil førstepremie deles ut til størst samlet fangst i begge delene målt i kilo. Størst fisk sammenlagt får premie, samt de 5 beste i hver av delene.Det er ønskelig fra Nes&Helgøya JFF at støinger etterutsettes og at fisken som fanges er i god kondisjon, foreningen vil derfor ikke veie inn fisk med en K faktor på under 0.9. K-faktor regnes ut ved å bruke følgende formelBegrunnelse for fredning av villfisk over 70cm

Et maksmål på villfisken på 70cm MÅ innføres da tykket på den store hunderørreten dessverre har nådd over det som kan kalles bærekraftig. Tall fremvist av forskere fra NIVA og NINA viser at hunderørreten har foretatt en genetisk forandring, den blir gytemoden før og gyter første gang nå etter 3 år og 51cm lengde. Før var førstegangsgyterne i snitt 63cm lange. Det totalte fiskeuttaket i Mjøsa anslås til mellom 10-25 tonn hvert år. Ved å plukke ut den store villfisken er dette med på at færre stor villfisk får en mulighet til å gyte og dermed vil seleksjonen fortsette og det blir slutt på å ta punding i Mjøsa, det blir i allefall fryktelig langt mellom de. Settefisken kommer fra stryking av villfisk. Er det ingen villfisk som er store vil heller ikke de settefiskene vil kan ta kunne nå store vekter da den ikke har genene for dette. Videre er det som sportsfiskere viktig å gå foran med tanke på konsesjonsrettighetene i Lågen. Hvorfor skal Eidsiva føre forskernes tiltaksplan når sportsfiskerne ikke gjør det. Som sportsfiskere bør vi gå foran og vise at vi vil gjøre vårt for at det fortsatt skal være mulig for stor fisk å kunne leve i Mjøsa. Dette vil føre til gode gener på settefisken, som igjen sikrer oss pundinger vi evt kan ha over peishylla. Vi får like mye glede av å få en stor villfisk på kroken om den må settes ut igjen, selv om vi ikke får med oss den fisken hjem igjen.

Begrunnelse for bruk av K-faktor

K-faktor krav settes fordi fisk vi ønsker skal assosieres med vår konkuranse skal være i god kondisjon, samt at det senhøstes altså i slutten av oktober er et stort antall ferdiggytt fisk fra Brumundda i Nessundet og området rundt. Dette er fisk vi ønsker å skåne for høsting. Denne fisken har null verdi som matfisk og vi ønsker at denne skal få vinteren på seg til å vokse seg stor og fet igjen. Det var diskusjon vedrørende om vi skulle bruke K-faktor 1 eller om vi skull sette 0,9. Flertallet i fiskerutvalget mente at 1 var for strengt da fisken generelt sett må et stykke over 52cm før den når en K-faktor på 1 og det ble dermed bestemt å legge seg likt med Lillehammer SF og vi havnet etter noe diskusjon på 0.9.
Eksempel på hva fisken skal veie, korrigert for 2 desimaler som det er på vekta vår.

-52cm skal minimum veie 1,27kg
-53cm skal minimum veie 1,34kg
-54cm skal minimum veie 1,42kg
-55cm skal minimum veie 1,50kg
-60cm skal minimum veie 1,95kg
-65cm skal minimum veie 2,48kg
-70cm skal minimum veie 3,10kg
-75cm skal minimum veie 3,80kg
-80cm skal minimum veie 4,65kg
-85cm skal minimum veie 5,55kg
-90cm skal minimum veie 6,70kg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar